Vad finns det för framtid

Jag läser till specialpedagog och efter ett samtal med en rektor blev jag lite oroad över min framtid. Jag ser en risk med att det första man drar in på är de specialkompetenserna som är så viktiga för verksamheterna. Istället lägger man ansvaret på de pedagoger som redan finns i verksamheten. Jag vill påstå att barn i behov av särskilt stöd inte kommer att få det behov de behöver. Jag menar inte att vi som jobbar ute i verksamheten inte är kompetenta, utan mer att risken att det bara finns en sanning runt problemet. Man har den tiden man har ute på verksamheten och då anpassar man behovet efter den tid istället för efter barnets behov. Sen tror jag det är lätt att fastna vid själva problemet istället för att se orsakerna. Jag kan säga att detta oroa mig. Specialpedagogerna läser 9+ poäng extra skulle de komma ut efter 1,5 års studier utan mer kompetens. skrämmande tanke.

Gillar

Kommentarer