Utmaningar, ja tack

När man känner att tiden är mogen för att vandra vidare i sin egen utveckling, utan att veta riktigt vart man ska gå. Vad finns det att göra då.
När rastlösheten sätter in och man vill bara mer, men inte vad.

Jag vill så mycket med mitt liv, få fler upplevelser.
Lära känna nya människor, som kan delge saker.
Få nya kunskaper och komma framåt.
Byta miljö och finna nya vägar.

Gillar