Mitt första möte med handledaren

Äntligen efter en del problem med mail korrespondenten träffade jag min handledare i mitt examensarbete. Det kändes som om jag hittade tillbaka till rätt väg, fast jag egentligen gått rätt väg hela tiden. Svammel? Ja möjligtvis, men det var så mina tankar var innan mötet idag. Men nu vet jag att tankarna var rätt och att det var bekräftelse jag behövde. Då språket är det viktigaste redskap för oss människor, genom språket förmedlar och uttrycker vi oss. Vi skapar oss erfarenheter och genom möten med andra lär vi oss. Med detta som utgångspunkt, vill jag titta på hur skolan använder svenska som ämne i särskolan. Ser dom svenska undervisningen som bara ett ämne eller en förutsättning för en god framtid hos eleverna.

Gillar

Kommentarer