Kunskapen


Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag
inte kan förändra, mod att förändra det jag
kan och förstånd att inse skillnaden

Ge mig kraften att lita på mig själv.

Gud ge mig styrkan , var min klippa och mitt stöd.

Gillar

Kommentarer