Hjälp vad världen snurrar

Godartad lägesyrsel "Kristallsjukan"
Tipsa en vän Textstorlek: Skriv ut
Vad är det?
En vanlig störning i ett av balansorganen och en vanlig orsak till yrsel. Yrselsymtomen framkallas framför allt av lägesändringar. Det finns flera olika varianter av lägesyrsel, nästan alla beror på störningar i ett balansorgan. Då är det ingen farlig sjukdom och därför kallas den för ”godartad”.
Hur fungerar det normalt?
I varje öra finns ett balansorgan. Det består av två säckar (hinnsäckar) och av tre gångar (båggångar). Hela detta system är fyllt med en vätska. I hinnsäckarna finns balanskristaller som känner av hur huvudet rör sig. I båggångarna finns känselspröt (receptorer) som känner av hur vätskans tryck ändras i samband med huvudets rörelser.
Vad är orsaken?
Godartad lägesyrsel beror på att balanskristaller har lossnat från sin plats i hinnsäcken och fallit ned i någon av balansorganets båggångar eller att de fastnat på någon av gångarnas receptorer. Godartad lägesyrsel är vanligt efter det man slagit i huvudet och efter "virus på balansnerven". Människor med migrän och kvinnor drabbas oftare. Det vanligaste är dock att man inte kan finna någon förklaring till varför man drabbats.
Vad är symtomen?
Symtomen beror dels på häftiga felsignaler som de lösa kristallerna framkallar när de rör sig i båggångarna i samband med huvudrörelser. Felimpulserna från det störda balansorganet påverkar ögonen till att göra små rörelser. Ögonrörelserna ger den drabbade upplevelsen av att omgivning snurrar eller rör sig. Vid lägesyrsel varar sådana yrselattacker mellan några sekunder till en halv minut.
Symtomen beror dels på den förvirring som drabbar hjärnan när den utsatts för felsignalerna. Symtom som liknar åksjuka är vanliga. Illamående, kräkningar, en diffus ostadighetskänsla, svårigheter att gå rakt och att fokusera blicken. Det är vanligt att uppleva rädsla och vid det första insjuknandet befarar många att de drabbats av en livsfarlig sjukdom.
Symtomen börjar oftast tidigt på morgonen. I samband med att man vänder sig i sängen, sätter sig upp eller lägger sig bakåt upplever man att det snurrar. Man kan få yrselattacker av att bocka huvudet framåt eller bakåt. Kristallsjukan går ofta över av sig själv men det kan ta flera dagar eller veckor. Många drabbade får återkommande perioder med lägesrelaterad yrsel.
Hur kan man diagnostisera godartad lägesyrsel?
Ögonens rörelser är sammankopplade med balansorganens impulser. Förekomsten av felaktiga impulser från balansorganen kan upptäckas genom att analysera hur ögonen rör sig. Vid lägesyrsel prövas balansorganens reaktioner genom att luta huvudet i olika positioner. Ögonrörelsernas mönster talar om vilken variant av lägesyrsel det rör sig om och vilket öra som är det sjuka.
För att se ögonens reaktioner så tydligt som möjligt används en undersökningsutrustning med kameror som filmar ögonen eller också används belysta glasögon med starka förstoringsglas.
Lägesrelaterad yrsel kan i vissa fall förekomma i samband med sjukdomar i hjärnan. Därför kan det vara bra att bekräfta att störningen beror på ett fel i örat hos en läkare som är förtrogen med denna sjukdom.
Vad är behandlingen?
De varianter av godartad lägesyrsel som beror på lösa kristaller i någon av båggångarna kan oftast behandlas med ett omedelbart botande resultat. Innan behandlingen utförs bör man ta reda på i vilken båggång och i vilket öra de lösa partiklarna befinner sig.
Den vanligaste varianten av godartad lägesyrsel är när kristallerna har klumpat ihop sig i den bakersta av de tre båggångarna. Denna variant påvisas genom att undersökaren först provocerar fram en kort yrselattack. Den drabbade får ligga bakåt med huvudet vridet 45 grader åt den testade sidan (Dix-Hallpikes position) samtidigt som undersökaren analyserar ögonens rörelsemönster.
Behandlingen innebär att den sjuka båggången rensas från lösa partiklar. Huvudet manövreras på ett sådant sätt att de lossnade partiklarna förs tillbaka till hinnsäcken igen. Manövrarna kallas Epleys eller Semonts manövrar efter upphovsmännen.
Drabbade med återkommande yrselperioder från samma båggång kan lära sig att själv utföra behandlingen.
Var får man hjälp?
Många vårdgivare i sjukvården känner till godartad lägesyrsel. Mest hjälp får man av en öron-näsa-hals-läkare med vana att utföra behandlingen och som har vana och utrustning för att tolka ögonrörelser.

Gillar

Kommentarer